Vis meny

Ormen Lange

Gassilandføringsanlegget Ormen Lange på Nyhamna i Aukra, med sine aktører knyttet til drift, vedlikehold, modifikasjoner og utvidelser, er viktige kunder for oss. Ormen Lange anlegget ligger kun 8 km fra produksjonsanlegget vårt i Hukkelbergbukta.

Vi kan respondere hurtig ved forespørsler, og det er kort avstand ut til anlegget, der vi kan utarbeide gode løsninger i samarbeid med oppdragsgiver. Vi har et stort nettverk av lokale underleverandører som sørger for fordelaktige leveringstider. Vi deltar på SJA (Sikker Jobb Analyse) møter og bidrar positivt til HMS.