Vis meny

Kvalitet og service siden 1938™

1938: Brødrene Hukkelberg startes opp av brødrene Ole, Ivar og Magnar Hukkelberg. Båtbyggeriet som vokser frem i Hukkelbergbukta begynner med trebåtbygging- og reparasjoner. Fra første stund er kundefokus: Kvalitet og service. Det har vært slagordet for bedriften videre.

På 50-tallet blir verftet pionerer innen aluminiumssveising av marine konstruksjoner. Utover 70-tallet overtar den ene av sønnene til Ivar, Tormod Hukkelberg, stadig mer av ledelsesansvaret. De mest brukte byggematerialene er nå stål og aluminium, og de fleste kundene er fiskebåtredere.

Fra midten av 90-tallet begynner verftet med produksjon av hurtiggående arbeidsbåter i aluminium til blant annet rednings- og offshore markedet. Det er frem til i dag produsert over 200 båter til ulike anvendelser over hele verden.

I dag er design og produksjon av hurtiggående arbeidsbåter, under merkevaren Hukkelberg Boats , et av de sentrale forretningsområdene. De andre områdene er skipsreparasjon, salg av marineprodukter, samt leveranse av produkter og tjenester til olje og gass sektoren. Kompetanseområdet og produksjonen er utvidet til også å gjelde kompositt. Bedriften er ISO 9001:2015 sertifisert.

Nyheter

Se alle innlegg

3. april 2020

Ønsker alle en God Påske! 🐣 Årets påske blir spesiell, og vi retter stor takknemmelighet til alle i Norge og verden forøvrig som deltar i innsatsen mot Covid-19, spesielt helsepersonell som står i 1. linje! Vi takker også våre medarbeidere som tar dette på fullt alvor og stiller seg solidarisk bak de tiltakene vi og fellesskapet gjør for å hindre spredning! Ta vare på hverandre! ❤️ Happy Easter to everyone! 🐣 This Easter will be very special, and we would like to show gratitude to everyone in Norway and the rest of the World, who participate in the fight against Covid-19! Especially healthcare workers in the frontline! We would also like to thank our employees who takes this situation very seriously, and follows all initiatives from the company and Government to protect spreading of the virus! Take care of eachother! ❤️

Les på Facebook

27. mars 2020

Nylig leverte Hukkelberg Boats dykkerbåten FRØYGARD til Frøy Vest. Bygging av et søsterskipet er allerede godt i gang. Safe Air Diving har leverert dykkersystemet til begge båtene. Vi takker for samarbeidet med Frøy Vest og er stolte av å kunne levere enda et avansert LDC fartøy! Recently, Hukkelberg Boats delivered the diving boat FRØYGARD to Frøy Vest. Construction of a sister ship is already well underway. Safe Air Diving has delivered the diving system to both boats. We thank Frøy Vest for the cooperation and are proud to deliver another advanced LDC vessel! Video: Brunes Foto Fremdriftsanlegg / Propulsion line: HamiltonJet Global + Volvo Penta

Les på Facebook

12. mars 2020

Spennende tider hos Hukkelberg! Byggingen av ny HB 1411 LDC dykkerbåt til maritim entreprenør Finnsnes Dykk & Anleggsservice (FDA) er godt i gang. Med et fullintegrert dykkersystem som oppfyller gjeldende krav for yrkesdykking i Norge, vil denne båten utføre oppdrag for FDA sine kunder i Nord-Norge i løpet av året – følg med for flere detaljer om dette prosjektet! Vi takker FDA for tilliten! 😊 Exciting times at Hukkelberg Boats! Construction of a new HB 1411 LDC diving vessel for marine contractor Finnsnes Dykk & Anleggsservice AS (FDA) is well under way. Featuring a fully integrated diving system in compliance with the latest regulations for commercial diving in Norway, this boat will serve FDA’s customers in Northern Norway starting later this year – stay tuned for more details! We thank FDA for the trust! 😊

Les på Facebook

4. mars 2020

Dykkerfirmaet KB-Gruppen AS har inngått kontrakt med Brødrene Hukkelberg AS om kjøp av et Hukkelberg Boats dykkerfartøy av typen HB 1211 LDC. Vi takker KB-Gruppen for ordren! Vi vil komme med mer utfyllende informasjon senere! 😊 Norwegian diving contractor KB-Gruppen AS has ordered a state-of-the-art diving vessel from Hukkelberg Boats! Stay tuned for more information about this project! 😊

Les på Facebook

Hukkelberg Boats™

For more than 20 years Hukkelberg has specialized in the design and building of high speed workboats from 9-15 metres.

The boats are characterized by exceptional manoeuvrability, renowned build quality and with the advantage of low freeboard, the design is perfect for Daughter Craft (DC), Search And Rescue (SAR), Light Diving Craft (LDC) and similar workboat applications.

Les mer

Verft

Verftet tilbyr tjenester innen dokking, reparasjon, vedlikehold, klassingsarbeid og ombygging av fartøyer.

Vi utfører fabrikasjon i stål, aluminium og kompositt. 

Anlegget inkluderer produksjonshaller, lager, kaianlegg med kran, verksteder og flytedokk med lengde på 60 meter.

Les mer

Marineprodukter

Vi tilbyr et bredt utvalg av marineprodukter.

Vi er eksklusiv forhandler av RECARO maritime stoler i Skandinavia.

Videre er vi forhandler av Sola-CURE solgardiner, Francis søkelyskastere og Underwater Lights Ltd undervannslys.

Vi selger også sløyemaskindeler.

Les mer

OLJE OG GASS

Siden begynnelsen av 1990-tallet, har Brødrene Hukkelberg levert spesialfabrikasjoner og tjenester til oljeindustrien.

Vi har produsert og levert komponenter til plattformene Draugen og Brage, og senere levert fabrikasjoner og tjenester til gassilandføringsanlegget Ormen Lange på Nyhamna. Personellet er autorisert i henhold til krav.

Les mer